Rhys Owain Jones

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Cyfieithu Clir
Llawr 9
Capital Tower
Heol y Brodyr Llwydion
Caerdydd
CF10 3AG

Cymwysterau

BA Cymraeg (gyda Ffrangeg a Sbaeneg)