Rhys Owain Jones

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

BIP Cwm Taf Morgannwg
Tŷ Ynysmeurig
Navigation Park
Abercynon
Rhondda Cynon Taf
CF45 4SE

Cymwysterau

BA Cymraeg (gyda Ffrangeg a Sbaeneg)