Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Nia Lowri James

Y Gwasanaeth Cyfieithu
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 9NQ

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg a Llenyddiaeth Saesneg