Gwenno Mai Jones

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Llywodraeth Cymru
Swyddfa Llywodraeth Cymru
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR

Cymwysterau

BA Cymraeg a Ffrangeg
MPhil