Lindsey Jones

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Trosol
1 Cwrt-y-Parc
Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
SA15 4LA

Proffil

Rwyf wedi cael profiad helaeth ers cwblhau fy ngradd o weithio mewn sawl swydd ym maes cyfieithu yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, gan gyrraedd lefel uwch-gyfieithydd/golygydd erbyn hyn.

Trosol

Cymwysterau

BA Cymraeg o Brifysgol Caerdydd ym 1998