Sian Eleri Jones

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn yr Undeb Ewropeaidd

Manylion cyswllt

Cyfiaith
Uned 1
Bryn Salem
Felin-fach
Llambedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 8AE

01570 471389
post@cyfiaith.com

Cymwysterau

BA Cymraeg
Tystysgrif Uwchraddedig mewn Astudiaethau Cyfieithu Proffeisynol