Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Aled Jones

Cymen
Pendeitsh
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2AY

Aelodaeth
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg
Maes Arbenigedd Proffesiynol
  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd
Proffil
Cymwysterau

BA Cymraeg a Daeryddiaeth