Sioned Elin Jones

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

4 Goleufryn
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2LY

01248 354068
07443 417124
sionedelin.jones@btinternet.com

Cymwysterau

BA Cymraeg a Ffrangeg