Prysg

  • CWMNI CYDNABYDDEDIG
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

14 St Andrews Crescent
Caerdydd
CF10 3DD

Proffil

Prysg yw un o brif gwmnïau cyfieithu Cymraeg/Saesneg Cymru a sefydlwyd yn 1989 i gynnig gwasanaethau cyfieithu, adolygu, golygu a phrawfddarllen i ystod eang o gleientiaid. Dros y blynyddoedd mae’r cwmni wedi meithrin enw da yn y diwydiant sy’n adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad pob aelod o staff. Mae’r cwmni yn falch iawn o fod yn un o’r cwmnïau cyntaf a ddaeth yn aelod corfforaethol (Cwmni Cydnabyddedig erbyn hyn) o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Un o nodweddion unigryw Prysg yw ei fod yn gwneud yr holl waith cyfieithu, adolygu a phrawfddarllen yn fewnol. Mae’r cwmni yn cynhyrchu gwaith sy’n gyson o safon uchel i gleientiaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Yn 2006, gwnaeth Prysg droi at y dechnoleg newydd gan addasu ei weithdrefnau i ddefnyddio’r feddalwedd cof Déjà Vu ac ers hynny mae wedi diweddaru’r feddalwedd a bellach yn defnyddio Déjà Vu X3.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar ddolen ein gwefan.

Mae'r aelodau hyn yn gweithio i'r Cwmni Cydnabyddedig hwn:

Siân Eleri Crawford
Melanie Davies
Ioan Rhys Davies
Heledd Fflur Hughes
Nia Lowri James
Eira Milton Jones
Angharad Caroline Lewis
Richard Llywelyn Lewis
Lisa Marie Pugh
Lois Dauncey Roberts
Helen Summers
Llinos Angharad Thomas
Betsan Williams