Prysg

  • CWMNI CYDNABYDDEDIG
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

14 St Andrews Crescent
Caerdydd
CF10 3DD

Proffil

Prysg yw un o brif gwmnïau cyfieithu Cymraeg/Saesneg Cymru a sefydlwyd yn 1989 i gynnig gwasanaethau cyfieithu, adolygu, golygu a phrawfddarllen i ystod eang o gleientiaid. Dros y blynyddoedd mae’r cwmni wedi meithrin enw da yn y diwydiant sy’n adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad pob aelod o staff. Mae’r cwmni yn falch iawn o fod yn un o’r cwmnïau cyntaf a ddaeth yn aelod corfforaethol (Cwmni Cydnabyddedig erbyn hyn) o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Un o nodweddion unigryw Prysg yw ei fod yn gwneud yr holl waith cyfieithu, adolygu a phrawfddarllen yn fewnol. Mae’r cwmni yn cynhyrchu gwaith sy’n gyson o safon uchel i gleientiaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Yn 2006, gwnaeth Prysg droi at y dechnoleg newydd gan addasu ei weithdrefnau i ddefnyddio’r feddalwedd cof Déjà Vu ac ers hynny mae wedi diweddaru’r feddalwedd a bellach yn defnyddio Déjà Vu X3.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar ddolen ein gwefan.

Mae'r aelodau hyn yn gweithio i'r Cwmni Cydnabyddedig hwn:

Siân Crawford
Cerys Davey
Ioan Rhys Davies
Llion Alun Higham
Heledd Hughes
Nia James
Eira Jones
Angharad Lewis
Richard Lewis
Huw Portway
Lisa Pugh
Lois Roberts
Helen Summers
Llinos Thomas
Betsan Williams