Huw Portway

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

72 Austin Avenue
Porthcawl
Pen-y-bont ar Ogwr
CF36 5RS

Cymwysterau

BA Cymraeg