Gwyndaf Owain Parri

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Iaith Calan
Tŷ Calan
62A Stryd Fawr
Y Bont-faen
Bro Morgannwg
CF71 7AH

Cymwysterau

  • Gradd Feistr gyda rhagoriaeth mewn Astudiaethau Cyfieithu o Brifysgol Bangor
  • Gradd Faglor ddosbarth cyntaf mewn Cymraeg/Ffrangeg o Brifysgol Bangor