Dyfrig Parri

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

Lfb Cymru Cyf
Cwrt y Castell
6 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ

Cymwysterau

BA Cymraeg