Ifan Prys

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Prifysgol Bangor
Uned Gyfieithu
Canolfan Bedwyr
Ffordd y Coleg
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Cymwysterau

BA Cymraeg
TAR