Ifan Prys

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

Cae Merllyn
8 Beddgwenan
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5LL

07901 695649
post@ifanprys.com

Cymwysterau

BA Cymraeg
TAR