Catrin Angharad Parri

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

94 Mardy Street
Caerdydd
CF11 6QW

Proffil

Cyfieithydd ag ugain mlynedd o brofiad, yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Arbenigo mewn cyfieithu creadigol at ddibenion hyrwyddo a marchnata.

Siarad Ffrangeg, Llydaweg ac Eidaleg yn rhugl ac yn meddu ar DipTrans yr IoL i gyfieithu o'r Ffrangeg i'r Saesneg.

Cymwysterau

Gradd gyfun 2:1 mewn Ieithoedd Tramor Modern (Ffrangeg ac Eidaleg), Prifysgol Bryste
IoL DipTrans Ffrangeg>Saesneg