Owain Pennar

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

3 Pencisely Avenue
Parc Fictoria
Caerdydd
CF5 1DZ

07899 668749

Cymwysterau

BA Crefydd/Athroniaeth