R Palmer Parry

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Bryn Neuadd
Ffordd Clynnog
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6NS