Ffion Mair Parrington

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Uned Gwasanaethau Cymraeg
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Pafiliwn A,
Cwm Clydach
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2XX

01443 570 001
07747 889967
ffion.m.parrington@rctcbc.gov.uk

Cymwysterau

BA Cymraeg a Saesneg