Ffion Haf Pritchard

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

Uned Gwasanaethau Cymraeg
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
Rhondda Cynon Taf
CF45 4UQ

01443 744079
07976 897984
ffion.pritchard@rctcbc.gov.uk

Cymwysterau

BA Cymraeg (Dosbarth Cyntaf)
MPhil Cymraeg (Cyfieithu Llenyddiaeth Plant i'r Gymraeg)