Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Luned Parri Evans

Bryn Eithin
Cae Plas
Llithfaen
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6PA

07513 402333
lunedpe@hotmail.com

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
Cymwysterau

BA Cymraeg a Llên y Cyfryngau