Luned Parri Evans

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

Bryn Eithin
Cae Plas
Llithfaen
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6PA

Cymwysterau

BA Cymraeg a Llên y Cyfryngau