Bethan Mair Evans

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

Bryngwyn
11 Stryd Dinorwig
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2RG

01286 669406
07814 991290
bethcaerdydd@hotmail.co.uk

Proffil

Aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

15 mlynedd o brofiad o gyfieithu a chyfieithu ar y pryd.

Cymwysterau

BA Cymraeg