Hefin Elis

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

Bryn Gellyg
22 Lôn Ddewi
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BH

01286 676458
07831 251253
hefinelis@hotmail.co.uk

Cymwysterau

BA Cymraeg