Angharad Eleri Edwards

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

Cyfieithu Clir Cyf.
Llawr 9
Capital Tower
Heol y Brodyr Llwydion
Caerdydd
CF10 3AG

Proffil

Enillydd Gwobr Goffa Wil Petherbridge 2016

Awdur y llyfr 'Deffro - Cig a Gwaed' (nofel i blant 11+)

Cymwysterau

BA Cyd-anrhydedd Cymraeg/Crefydd
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Cyfieithu (Prifysgol Cymru)