Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Angharad Eleri Edwards

79 Brongwinau
Comins Coch
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BQ

01970 591427
07980 134828
angharad.edwards@hotmail.com

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
Proffil

Enillydd Gwobr Goffa Wil Petherbridge 2016

Awdur y llyfr 'Deffro - Cig a Gwaed' (nofel i blant 11+)

Gweithio'n amser-llawn i CGGC/WCVA ond yn cyfieithu i bobl eraill gyda'r nos

Cymwysterau

BA Cyd-anrhydedd Cymraeg/Crefydd
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Cyfieithu (Prifysgol Cymru)