Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Ellen Angharad Evans

Fferm Glan-llyn
Henllan
Llandysul
Ceredigion
SA44 5UA

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol