Rhiannon Elis-Williams

  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

Cyngor Gwynedd
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Cymwysterau

BA Cymraeg/Hanes Cymru