Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Einir Ellis

Moelfre Bach
Llanaelhaearn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5BE

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg ac Addysg
TAR
Tystysgrif Prifysgol Cymru mewn Cyfieithu