Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Meg Elis

Newid
Glanfa
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4BJ

01286 650756
07767476687
newidcymru@btinternet.com

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg
Proffil

Dros 35 mlynedd o brofiad fel cyfieithydd, ysgrifenedig ac ar y pryd. Canolbwyntio ar brosiectau mawr ysgrifenedig yn bennaf.

O dri ochr y triongl, dim ond dau sydd yn cael ei gynnig - chi biau'r dewis! CYFLYM DA RHAD

Cymwysterau

BA
PhD