Eirian Lloyd Evans

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Manylion cyswllt

25 Erw Werdd
Parc Bryn Heulog
Gellifedw
Abertawe
SA7 0HF

01792 310879

Cymwysterau

BA Cymraeg/Addysg