Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Eirian Lloyd Evans

25 Erw Werdd
Parc Bryn Heulog
Gellifedw
Abertawe
SA7 0HF

01792 310879

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg/Addysg