Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Hollie Marie Evans

Cyllid a Thollau EM
Yr Uned Gymraeg
Adeiladau Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5TS

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg