Aled Eynon

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg

Manylion cyswllt

11 Cae Rwgan
Aberbanc
Llandysul
Ceredigion
SA44 5NQ

Proffil

Gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin

Cymwysterau

BA Cymraeg/Daearyddiaeth
MA Hanes Cymru