Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Aled Eynon

11 Cae Rwgan
Aberbanc
Llandysul
Ceredigion
SA44 5NQ

07811680497
aoeynon@yahoo.co.uk

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
Proffil

Gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin

Cymwysterau

BA Cymraeg/Daearyddiaeth
MA Hanes Cymru