Gorwel Roberts

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Dôl Wen
4 Lôn Cwrt y Cadno
Llanilar
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 4PG

Cymwysterau

BA Cymraeg