Sarah Roberts

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • Cyfieithu Deddfwriaethol

Manylion cyswllt

Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Cymwysterau

BA Cymraeg/Addysg Grefyddol