Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Gerwyn Lleision Rhys

Llain Las
Porth-y-Rhyd
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA32 8PL

01267 275573
07968985325
gerwyn.rhys@gmail.com

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Proffil

Yn gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin

Cymwysterau

MA Cymraeg