Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Haf Roberts

Gwyddfor
Penisarwaun
Caernarfon
Gwynedd
LL55 3PG

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
Maes Arbenigedd Proffesiynol
  • Cyfieithu Cyfathrebu
Cymwysterau

BA Cymraeg
MA Cymraeg