Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Mair Rees

Calan Cyf.
Junction House
2 Eastgate
Y Bont-faen
Bro Morgannwg
CF71 7DG

01446 771345
07712 705985
calan@calan.cymru
www.calan.cymru

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
Proffil

Er fy mod yn hapus i ystyried pob math o waith, mae gennyf brofiad penodol ym maes cyhoeddi, llenyddiaeth a beirniadaeth lenyddol. Mae gennyf brofiad hefyd o weithio gyda mentrau iaith a phobl sy’n dysgu’r Gymraeg, naill ai mewn dosbarthiadau traddodiadol neu ar-lein. Rwyf yn awyddus i helpu busnesau sy’n ceisio cyflwyno neu ehangu’r Gymraeg yn eu gwaith.

Calan

Cymwysterau

BSc Seicoleg - Prifysgol Reading
MSc Cwnsela a Goruchwyliaeth - Prifysgol Bryste
BA yn y Gymraeg (Dosbarth Cyntaf) - Prifysgol Caerdydd
PhD Llenyddiaeth Gymraeg - Prifysgol Caerdydd
Tystysgrif Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol (Rhagoriaeth) - Prifysgol Aberystwyth
Tystysgrif Ôl-raddedig Cyfieithu ar y Pryd (Rhagoriaeth ) - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant