Huw Tegid Roberts

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • Cyfieithu Cyfathrebu

Manylion cyswllt

Cymen
Pendeitsh
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2AY

Proffil

Aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr y Gymdeithas.

Yn gyfarwydd â defnyddio meddalwedd Trados, Memsource, MemoQ a Wordfast.

Cymen

Cymwysterau

BA Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol
MTh Hanes yr Eglwys
PhD Hanes yr Eglwys