Olwen Roberts

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

Carreg Lwyd
Ffordd Pentraeth
Porthaethwy
Ynys Môn
LL59 5HU

Cymwysterau

BA Cymraeg