Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Siwan Vaughan Rees

Glasfryn
Heol Capel Seion, Capel Seion
Pontyberem
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 5AR

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
Cymwysterau

BA Cymraeg
Tystysgrif Ôl-raddedig Cyfieithu ar y Pryd