Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Tomos Aled Roberts

Coleg Penybont
Heol y Bont-faen
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3DF

01656 302302 (estyniad 456)
07501 108293
taroberts@bridgend.ac.uk

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol