Nerys Hurford

  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd

Manylion cyswllt

Nerys Hurford Cyf.
8 Clos Llewelyn
Creigiau
Caerdydd
CF15 9JR

Proffil

Cyfieithu ar y Pryd o bell - Zoom / Skype for Business / Teams hefyd ar gael.

Dogfen - CV Nerys Hurford

Cymwysterau

BA Cymraeg/Ffrangeg, Prifysgol Abertawe, 1997. 2(i)