Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Heledd Fflur Hughes

Prysg Cyf
14 St Andrews Crescent
Caerdydd
CF10 3DD

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Saesneg
Proffil
Cymwysterau

BA Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Cyfieithu ar y Pryd