Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Alaw Eleri Hughes

23 Rookwood Street
Grangetown
Caerdydd
CF11 6PH

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
Proffil

10 mlynedd o brofiad cyfieithu a chyfieithu ar y pryd.

Cymwysterau

BA Saesneg (Prifysgol Caerlŷr)