Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Hywel Gwynn Hughes

Pen Bont
Bryngwran
Caergybi
Ynys Môn
LL65 3SG

07876 401930
trafwll@btinternet.com

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg
Proffil

Pennaeth Gwasanaeth Cymraeg, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi

Cymwysterau

BA Cyfathrebu
Tystysgrif Prifysgol Cymru mewn Cyfieithu
MBA (Gweinyddiaeth Busnes)