Hywel Gwynn Hughes

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg

Maes Arbenigedd Proffesiynol

  • CAP yn y Llysoedd a'r Tribiwnlysoedd

Manylion cyswllt

Pen Bont
Bryngwran
Caergybi
Ynys Môn
LL65 3SG

Proffil

Pennaeth Gwasanaeth Cymraeg, Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Ei Mawrhydi

Cymwysterau

BA Cyfathrebu
Tystysgrif Prifysgol Cymru mewn Cyfieithu
MBA (Gweinyddiaeth Busnes)