Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Delyth Ann Hughes

Rhosbach
Bodffordd
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7BX

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
Cymwysterau

BA
MSc
Tystysgrif Prifysgol Cymru mewn Cyfieithu