Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Rhian Huws

Cwmni Cyfieithu Canna
47 Mayfield Avenue
Parc Victoria
Caerdydd
CF5 1AL

02920 554567
07811 107492
post@canna.cymru
www.cwmnicanna.co.uk

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
Cymwysterau

BA Cymraeg