Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Rhiannon Teleri Hincks

Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi
Senedd Cymru
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

0300 200 7440
07534274463
Rhiannon.Hincks@senedd.cymru

Aelodaeth
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg
Tystysgrif ôl-raddedig mewn cyfieithu arbenigol