Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Eirlys Morwenna Hughes

Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi
Senedd Cymru
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg

* Heb fod ar gael i wneud gwaith masnachol

Cymwysterau

BA Cymraeg ac Efrydiau Beiblaidd
Diploma Ysgrifenyddol Uwch a Chyfathrebu
ECDL