Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Eleri Huws

Tal-y-fan, 9 Sovereign Gardens
Cefn-yr-Hendy
Meisgyn/Miskin
Pontyclun
Rhondda Cynon Taf
CF72 8SZ

01443 225205
07860 123741
gehpengwern@yahoo.co.uk

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
Cymwysterau

BA Cymraeg
Dip Add