Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

William Rhys George

29 Haywain Court
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 2ED

01656 679773
07761 123914
post@cofus.co.uk

Aelodaeth
  • Aelod Cyflawn - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Saesneg
  • Aelod Cyfieithu ar y Pryd - i'r Gymraeg
Cymwysterau

BA Cymraeg
Tystysgrif Ôl-radd Cyfieithu ar y Pryd