Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG <> SAESNEG

Alun Gruffydd

Bla Translation Ltd
Neuadd y Dref
Sgwâr Bulkeley
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7LR

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
Proffil

Mae Bla Translation Ltd yn gwmni sydd wedi tyfu'n gyflym ers 2013 gyda phrofiad o gyfieithu dogfennau a deunyddiau o bob math. Gallwn weithio y tu hwnt i oriau swyddfa arferol gan gynnwys gwaith brys dros nos a thrwy'r benwythnosau, gan alw ar griw profiadol a phroffesiynol o gyfieithwyr cymwys.

Mae llawer mwy o wybodaeth ar ein gwefan!