Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Emyr Gruffydd

Atebol
Adeiladau'r Fagwyr
Llandre
Aberystwyth
Ceredigion
SY24 5AQ

01970 832172
emyr@cyfatebol.com

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg
Proffil

Atebol

Cyfieithydd amlieithog gyda phrofiad o weithio yn y sector cyhoeddus ac yn llawrydd.

Cymwysterau

BA Sbaeneg a Ffrangeg
Gradd Meistr Cysylltiadau Rhyngwladol