Emyr Gruffydd

  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Saesneg

Manylion cyswllt

14 Heol Sant Martin
Caerffili
CF83 1EJ

Proffil

Cyfieithydd amlieithog gyda phrofiad o weithio yn y sector cyhoeddus ac yn llawrydd.

Cymwysterau

BA Sbaeneg a Ffrangeg
Gradd Meistr Cysylltiadau Rhyngwladol