Y GYMDEITHAS BROFFESIYNOL AR GYFER CYFIEITHWYR CYMRAEG I/O'R SAESNEG

Bethan Garbutt

Tŷ Canol
Botwnnog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8HA

Aelodaeth
  • Aelod Sylfaenol - cyfieithu i'r Gymraeg
Proffil

Profiad helaeth ac amrywiol mewn llawer o feysydd ac yn awyddus i fentro i feysydd newydd!

Gwasanaeth cyflym a chyfeillgar

Cymwysterau

BA Dosbarth 1af Cymraeg, Prifysgol Cymru Bangor - 2002
MPhil Cymraeg, Prifysgol Cymru Bangor - 2004